Taizu Chang Quan [Archiv] - Kampfkunst-Board

PDA

Vollständige Version anzeigen : Taizu Chang QuanHuangshan
15-07-2008, 14:36
hy


http://de.wikipedia.org/wiki/Song_Taizu

Tŕizǔ Chángquán ( 太祖長拳; "Emperor Taizu long fist") Song Dynasty (960–1279)

Hier ein paar Video Beispiele:
YouTube - tai zu longfist by Lee (tai zu Changquan) ???? (http://www.youtube.com/watch?v=8vjGMpTMGF8&feature=related)

YouTube - Shaolin Taizu Changquan - Liang Yiquan [??????-???] (http://www.youtube.com/watch?v=L_Xr5gFC7Iw&feature=related)

YouTube - tai zu longfist by Lai (tai zu Changquan) ???? (http://www.youtube.com/watch?v=yHcfGCujcXs&feature=related)